Tên đăng nhập

ngoducdung555

Họ và tên

Ngô Đức Dũng

Email

ngoducdung050407@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-02 1:50:04

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500