Tên đăng nhập

ntt123

Họ và tên

Nguyễn Thanh Tân

Email

tannguyen130207@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-14 9:15:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500