Tên đăng nhập

phuongisme

Họ và tên

Nguyen Ngoc Phuong

Email

nguyenngocphuong0147@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-15 11:21:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500