Tên đăng nhập

tntq

Họ và tên

qua tu ti

Email

banhduagangngonzl@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-01 19:24:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500