# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
701 Huỳnh Bảo Khang 24 1500
702 Hieu Tran 2 1500
703 Hoàng Tấn Phú Quốc 1500
704 Tuong Anh Kiet 0 1500
705 Vũ Đức Trung 1 1500
706 Chu Minh Quân 137 1500
707 Amon 2 1500
708 chao trum 0 1500
709 dfgdf 1 1500
710 Timelimited 2 1500
711 dskl 2 1500
712 Duong Thanh Binh 8 1500
713 Nguyễn Văn Tuấn_11A4 1 1500
714 Dang Khoa 5 1500
715 Phạm Thị Ngọc Ánh 0 1500
716 Vũ Duy Hưng 3 1500
717 Nguyễn Tiến 1 1500
718 HTL 2 1500
719 Nguyễn Kim Lê Long 0 1500
720 Nguyễn Thị Cẩm Ly 139 1500
721 ĐHM 1 1500
722 d3_n0p_l3_f3i_3c 0 1500
723 Nguyễn Văn Vũ 4 1500
724 Thao tube 1500
725 Bùi Anh Tuấn 0 1500
726 Nguyễn Minh Dũng 1500
727 Nguyễn Thị Trúc - lớp 11A4 1 1500
728 Trần Bảo Minh 1500
729 Lê Hải Anh 1 1500
730 DoHoangTuanAnh 1500
731 ông sắc 0 1500
732 NVLB 1 1500
733 Võ Đức Anh 1 1500
734 Hoàng Minh Sơn 146 1500
735 Vũ Tiến Đạt 2 1500
736 Đỗ Đăng Khoa 1 1500
737 Lewjxz 101 1500
738 phạm gia hùng 3 1500
739 Phạm Huỳnh Long Vũ 17 1500
740 Dao Choi Zui Ze 0 1500
741 Lê Ngọc Mai_11A4 1 1500
742 abc 1 1500
743 khacdanh 4 1500
744 Neil 1 1500
745 Dang Phuong Nam 1 1500
746 Triệu Phú Anh 1500
747 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 1500
748 Nguyễn Hữu Hải 90 1500
749 Phạm Văn Bình 3 1500
750 Nam Khanh 1500