Tên đăng nhập

pykedeptrai

Họ và tên

Bui Minh Triet

Email

pykecanhet@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-14 2:40:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500