Tên đăng nhập

phambaohp

Họ và tên

Pham Thai Bao

Email

baohp2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-31 9:36:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500