Tên đăng nhập

tien

Họ và tên

Nguyễn Quốc Tiến

Email

tienguyen3541@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-28 15:32:12

Bài tập đã đạt

800

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500