# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
701 Nguyễn Như Cường 1 1500
702 cường 4 1500
703 Đào Anh Quân 2 1500
704 Cường berserk Đinh 2 1500
705 dcm 0 1500
706 ZiNo 8 1500
707 Nguyễn Việt Cường 0 1500
708 Nguyễn Quốc Cường 0 1500
709 Đỗ Việt Cường 240 1500
710 Vũ Tăng Cường 13 1500
711 Cur Playzz 1 1500
712 Trương Nguyễn Tấn Phúc 2 1500
713 cuthao 1500
714 Cuunon311 1 1500
715 Pham Minh Dung 29 1500
716 Lê Gia Hiển 0 1500
717 Lê Khánh Linh 0 1500
718 Trịnh Quang Hưng 2 1500
719 Lê Da Bảo 0 1500
720 dacphu 1 1500
721 Huynh Dac Phuong 0 1500
722 Bùi Quang Phúc 1 1500
723 Phan Nguyễn Huy Duy 1 1500
724 Dao Hoang 4 1500
725 Đặng Xuân Sơn 12 1500
726 long thành quang 11 1500
727 Nguyễn Văn Faker 22 1500
728 Nguyễn D. 23 1500
729 Đoàn Lê Duy Anh 1 1500
730 Trần Đại Nghĩa 0 1500
731 Lê Thị Thu Vân 1500
732 Nguyễn Bảo Minh Tâm 0 1500
733 Gyt43 5 1500
734 mim 1500
735 Nguyễn Nhi 2 1500
736 HJNHJHGGJ 1500
737 Đàm Vũ Trọng Tài 0 1500
738 Nhan Ngo 1500
739 dandelion 1 1500
740 dang 0 1500
741 Lê Hồng Đăng 3 1500
742 Đào Hồng Đăng 1 1500
743 Le Hai Dang 1500
744 nguyễn tuấn hưng 2 1500
745 tran anh tuan 1 1500
746 Hải Đăng 2 1500
747 Trần Đăng Hiếu 1 1500
748 Nguyễn Đăng Hiển 24 1500
749 DangHoangAn 3 1500
750 Đặng Hoàng Việt 0 1500