# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
701 giơ hai tay lên cao 1500
702 Vũ Giang 153 1447
703 GM 1 1500
704 Giang 1500
705 Vu Huy Hoang 4 1500
706 gnhmhp 2 1500
707 Ngô Trọng Phong 2 1500
708 Nguyen Duong 1 1500
709 Phạm Văn Bình 3 1500
710 NKT 1 1500
711 Giang Minh Quân 1 1500
712 bvaed 1 1500
713 Quân 1 1500
714 h1710 0 1500
715 Nguyễn Văn Hùng 2 1500
716 haong pham 0 1500
717 P Hà 0 1500
718 ahihi 1 1500
719 Hacker Sơn La 2 1500
720 Nguyễn Đặng Nhật Anh 0 1500
721 Hades 38 1500
722 hafang06 10 1500
723 123456789aa 15 1500
724 hoho 1 1500
725 Cao Minh Đức 1 1500
726 nguyễn thành long 0 1500
727 hahalolo 0 1500
728 hi 3 1500
729 đặng quốc hải 1 1500
730 Hải 1 1500
731 Trương Hải Anh 1 1500
732 nguyen phong hai 22 1500
733 haidang122017 1 1500
734 PHD 4 1500
735 Hoàng Trung Hải 0 1500
736 CODE 28 1500
737 Nguyễn Văn Hải 12 1500
738 Phạm Quân 0 1500
739 Tôn Thất Hải 2 1500
740 Đăng Hải Yến 4 1500
741 Đăng Hải Yến 1500
742 nobody 4 1500
743 Dung 2 1500
744 Nguyễn Thành Nhân 1500
745 supermen 0 1500
746 Phạm Văn Thủy 3 1500
747 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 1500
748 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh-11a4 1 1500
749 violetzzz 9 1500
750 Lê Hải Anh 1 1500