Tên đăng nhập

congminh

Họ và tên

Đào Công Minh

Email

congnewyork176@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-06 7:22:43

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500