Tên đăng nhập

CTP_Pham_Trung_Hieu

Họ và tên

Phạm Trung Hiếu

Email

hp778908@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-10 8:01:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500