Tên đăng nhập

cslclone1

Họ và tên

fzk

Email

hai23vpa@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-19 1:12:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500