# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
701 Nguyễn Văn Tiệp -11A4 0 1500
702 NGUYEN TIEN 1 1500
703 TienTuong 0 1500
704 Trương Quốc Tiến 1 1500
705 Vũ Tiến Thành 1 1500
706 Nguyễn Thành Tiến 0 1500
707 Nguyễn Mạnh Tiến 1 1500
708 Nguyễn Ngọc Tiến 2 1500
709 camtien 2 1500
710 Nguyễn Hữu Tiến 0 1500
711 Le Huynh Tien 1500
712 metterant 3 1500
713 Nguyễn Tiến 1 1500
714 Nguyễn Tiến Duy 1 1500
715 lê tiến dũng 11 1500
716 D 1500
717 123456789 3 1500
718 tienbinhngo 1 1500
719 Nguyễn Minh Tiến 9 1500
720 Đặng Minh Tiến 1500
721 Phan Thanh Tiến 3 1500
722 Trần Minh Tiến 11 1500
723 nguyễn văn tiến 1500
724 You can't see me 3 1500
725 Nguyễn Quốc Tiến 2 1500
726 dpkhang 1 1500
727 Cho_xin_code 16 1500
728 Ng Gia Baor 1 1500
729 Lazy_Boiz 2 1500
730 ti21dpkhang 1 1500
731 CaoWUANGHung 4 1500
732 Sơnnoob 2 1500
733 Lê Nguyễn Anh Khoa 10 1500
734 Hồ Phan Thế Anh 21 1500
735 ti20_dvhphuc 0 1500
736 Dang Thanh Long 4 1500
737 trần ngọc quang 1 1500
738 thy0602 1500
739 Đào Thị Thùy Trang 1500
740 lltt 0 1500
741 Tea 1 1500
742 Nam Tử Thiên 41 1500
743 ta thuy 1500
744 tn 3 1500
745 Nguyễn Thuỳ Linh 2 1500
746 Phan thị thuỳ linh 1 1500
747 Vũ Thùy Dương 1 1500
748 Từ Thị Thùy Dung 1500
749 Nguyễn Thị Minh Thư 1 1500
750 Trần Thị Minh Thu 1500