Tên đăng nhập

TienGEIVL

Họ và tên

metterant

Email

cbg10912@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-21 7:49:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500