Tên đăng nhập

tienminh2k4

Họ và tên

Nguyễn Hữu Tiến

Email

nguyentienyh1910@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-17 16:30:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500