Tên đăng nhập

tinhoc

Họ và tên

mạnh cường

Email

tranthanhvan20042000@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-09 14:18:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500