Tên đăng nhập

tientruong2907

Họ và tên

Trương Quốc Tiến

Email

quoctien2907@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 9:07:03

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500