Tên đăng nhập

tkhoi123

Họ và tên

Nguyễn Tuấn Khôi

Email

tuankhoi3011@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-29 9:27:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500