Tên đăng nhập

Tienes

Họ và tên

Nguyễn Tiến

Email

nguyentien281006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-17 2:36:50

Bài tập đã đạt

844

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500