Tên đăng nhập

Tin22_21_LeHoangDangKhoa

Họ và tên

Lê Hoàng Đăng Khoa

Email

shinkaidora123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-10 4:13:17

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500