Tên đăng nhập

TLD

Họ và tên

tld

Email

dain03242@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-17 9:32:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500