Tên đăng nhập

TLL-HSTdzs1tg

Họ và tên

TLL-HSTdzs1tg

Email

tllgadk8@gmail.com

Chữ ký cá nhân

ko ai đẹp trai = anh đâu

Đăng ký lúc

2024-02-15 1:20:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500