Tên đăng nhập

tiennt_THTH

Họ và tên

Nguyễn Thành Tiến

Email

tiennt220805@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-04 3:20:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500