Tên đăng nhập

tiennm

Họ và tên

Nguyễn Mạnh Tiến

Email

16tien1234@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-23 0:57:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500