Tên đăng nhập

tinozg

Họ và tên

tinozg

Email

thuong.lph@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-01 2:04:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500