Tên đăng nhập

tiendung2306

Họ và tên

lê tiến dũng

Email

tiendunglop3c@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-09 10:29:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500