Tên đăng nhập

tienduy

Họ và tên

Nguyễn Tiến Duy

Email

tienduyen22@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-05 14:33:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500