Tên đăng nhập

tienne000

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Tiến

Email

tien14092010@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-20 7:13:57

Bài tập đã đạt

1 87

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500