Tên đăng nhập

tktrieu

Họ và tên

Trần Khắc Triều

Email

teddy412005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-19 6:55:18

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500