Tên đăng nhập

tinprovjp

Họ và tên

NGUYỄN THÙY NGÂN TRINH

Email

ngantrinh220205@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-07 9:33:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500