Tên đăng nhập

coderfake2202

Họ và tên

Coder Fake

Email

hoangdieu224466@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-10 10:37:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500