Tên đăng nhập

CR7

Họ và tên

Rô không gầy

Email

tankhoidepzai2514@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-29 0:07:16

Bài tập đã đạt

442

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500