Tên đăng nhập

CTP_NguyenSonHai

Họ và tên

Lil C

Email

gravey2001@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-03 5:58:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500