Tên đăng nhập

cooler

Họ và tên

cooler

Email

da2432003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

vô lý AC mà đại học công nghệ chấm em có 2.5 là sao

Đăng ký lúc

2020-12-11 0:34:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500