Tên đăng nhập

cpnh12345

Họ và tên

chaunhattang

Email

bdqg2019pnh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-13 2:24:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500