Tên đăng nhập

cppngocminh

Họ và tên

Nguyễn Ngọc MInh

Email

hoangtunang7a@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Bãi Rác Ngân Hà

Đăng ký lúc

2021-04-24 1:46:52

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500