Tên đăng nhập

CSLOJ

Họ và tên

CSLOJ

Email

developeopen@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-31 4:02:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500