#10031. HACKERCF - Một bài CTF vui :D

Kiểu bài: Nộp đáp án Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Nguyễn Hoàng Sơn

Đề bài

Sơn là một hacker chuyên nghiệp nhưng tay bé và đang phấn đấu để CF (codeforces) màu vàng, nhưng Sơn lười học, ham chơi muốn không làm mà vẫn có ăn hay nói cách khác là muốn CF màu vàng nhanh chóng nên đã nhờ một nhân viên CF chính là em gái cute của Sơn can thiệp vào hệ thống ranking của CF.

Vào ngày 27/09/2021: em gái cute của Sơn cần giúp giải mã một file chứa password quyền tài khoản admin trong server CF. Nhưng Sơn gà vl lại còn simp nên không biết làm gì cả ngoài chém gió với em gái là sẽ solve được :(

May mắn thay Sơn là một rich kid Sơn sẽ trả 10 tỉ Son (một đơn vị tiền tệ có giá trị trong thế giới tưởng tượng của SƠn) cho ai giải mã và tìm được file mã hóa trên. Hãy giúp bạn Sơn nhé =)

Tải file -> https://drive.google.com/file/d/1diD_JZirAPby551X4lf1U7TEZX0GgZeT/view?usp=sharing

File mình đưa trên là một file zip bao gồm 2 file:

  • RULES.txt (Quy luật file cần xử lý giải thích bằng English)
  • 2c464e58-9121-11e9-aec5-34415dec71f2.txt (File cần xử lý)

Vì đây là một bài CTF chấm bằng so sánh văn bản và có duy nhất một test nên vui lòng không xem đáp án để đảm bảo trải nghiệp thú vị

Đáp án sẽ có dạng:

{FLG:XXXX....XXX}

Trong đó X là ký tự số hoặc chữ và bao gồm tất cả các ký tự ascii kể cả ký tự đặc biệt

Hãy nói cách khác khớp với mã Regular Expressions sau:

\{FLG:.+\}

Đang tải trình chỉnh sửa ...