Tên đăng nhập

SonDepZai

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Sơn

Chữ ký cá nhân

----> Bấm vào đây để xem chi tiết thông tin Pro IT này

###Profile cực mạnh:

Đăng ký lúc

2019-12-11 7:22:57

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
Vì sao coca-cola không thể kiện pepsi ... (PHẦN 1) 2019-12-11 8:51:34
Trợ đen bán code nè 2019-12-11 9:36:21
Hướng dẫn AC bài BEADS 2019-12-18 3:21:22
Hướng dẫn AC bài ACM 2019-12-18 9:04:11
Hướng dẫn AC bài PERIOD (Không chi tiết do lười giải thích =))) 2019-12-18 9:09:50
Bài tập: Hệ thống chấm điểm của HotaVN 2019-12-18 9:39:34
Bài tập: Bẻ khóa bảo mật Nhật Ký của Sơn 2019-12-18 10:08:32
Hướng dẫn AC bài PAINT 2019-12-23 9:55:52
Hướng dẫn AC bài PAINT 2019-12-23 9:57:18
[Bài tập] Shop của hotavn 2020-03-17 12:06:41
[Bài tập luyện quy hoặc động] anime thế giới hòa bình 2020-03-30 10:42:34
Kiểm tra số nguyên tố O(log(n)^2) 2020-06-04 11:18:31
Hướng dẫn AC bài BIGPRIME 2020-06-18 5:34:38
Hướng dẫn AC bài TOWERBOX 2020-06-20 20:32:07
Hướng dẫn AC bài NUMBERS 2020-06-20 20:46:14
Hướng dẫn AC bài RECTANGLE 2020-06-20 20:48:15
Hướng dẫn AC bài JEWELS 2020-06-20 20:55:39
Hướng dẫn AC bài FMAGIC 2020-09-26 16:11:07
Cày Codeforces lên TÍM có khó không? 2021-02-19 15:51:25
Solution TBC - Dãy số - VDSEQ04 2021-06-11 15:50:16
Ma đạo solution FRACTION - Số chữ số thập phân :D 2021-06-12 3:52:14
Hướng dẫn SGAME - Trò chơi với dãy số 2021-06-25 3:43:49
Solution O(n^2) and O(n^3) 2021-07-18 9:53:21
Bài toán tìm cây khung nhỏ nhất trong đồ thị 2021-07-18 9:55:13
Hướng dẫn bài PATH - Đường đi ngắn thứ k 2021-08-11 7:47:55
Đề thi chọn đội tuyển HSG quốc gia tỉnh Hoà Bình năm 2021 2021-09-02 11:51:22
Hướng dẫn AC bài 2021-09-08 3:47:11
bài F CF rate 2500 div 1 + div 2 vip quá :V 2021-09-22 14:23:49
Có ý tưởng giống bài Rate 2000, 1574D The Strongest Buil, div 2 2021-10-02 2:36:15
Gợi ý cách AC 1475. CONVOL - Tích chập 2021-10-15 2:13:43
Solution bài kiểm định mã 2021-11-06 17:09:30
ICPC miền Trung 2021 2021-12-12 3:58:49
Thần chú giúp code chạy nhanh hơn theo nghĩa đen 2021-12-21 5:14:26
Codeforces Round #763 by vietnamese 2021-12-28 7:39:09
Happy new year! 2021-12-31 17:36:34
Solution contest #3 csloj 2022-01-02 5:44:34
Cấm thuật SIMD instruction tăng tốc x8 2022-02-12 8:47:50
ICPC toàn quốc 2022 2022-02-20 10:19:53

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 03 1 / 4 1831 (+83)
CSLOJ Contest 02 1 / 10 1748 (+105)
CSLOJ Contest 01 1 / 14 1643 (+143)
Điểm ban đầu 1500