Cày Codeforces lên TÍM có khó không?

Nguyễn Hoàng Sơn 2021-02-19 15:51:25

KHÔNG

AC 4 bài div 2 là đủ CF tím. Trên thực tế AC 5 bài div cũng dễ nhưng mà bạn phải có kỹ năng đọc đề tiếng anh :V

Bài này không nhằm mục đích khoe khoang, chỉ mang tính chất chứng minh lời nói trên ( ͠° ͟ʖ ͠°)

==> Codeforces tím tương lai

Tổng cộng 1 trả lời

Phạm Thế Phong

Codeforce đỏ đâu r anh =))?