#1060. L - Chữ L

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI IV (HẠ LONG 2014)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 0 7
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
2 1 7
Dữ liệu ra:
2