#1105. MINE - Xây đập giữ vàng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅴ (BẮC GIANG 2015)

Tải test đề bài ở "Tệp đính kèm" phía trên.