#1088. ANTS - Tổ kiến

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: BÀI TẬP THẦY HIẾU HƯNG YÊN ÔN TẠI HƯNG YÊN NGÀY 13/11/2019

Một vùng đất có n tổ kiến được đánh số 0,1,2,…,n-1 . Các tổ kiến được nối với nhau bởi n-1 đường hầm đảm bảo có thể di chuyển giữa 2 tổ kiến bất kỳ. Nhiệm vụ của bạn là xác định độ dài đường đi giữa 2 tổ kiến bất kỳ.

Dữ liệu vào:

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test là một nhóm dòng:

  • Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n\ (n≤10^5) là số lượng tổ kiến.
  • n-1 dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 2 số nguyên dương A_i, L_i cho biết đường đi giữa i A_i có độ dài L_i\ (0≤A_i<i;1≤L_i≤10^9) .
  • Dòng tiếp theo chứa số nguyên dương Q là số lượng truy vấn.
  • Q dòng cuối cùng, mỗi dòng ghi 2 số nguyên x,y là yêu cầu xác định độ dài đường đi giữa x y .

Kết thúc bởi một dòng chứa duy nhất một số 0 .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra kết quả mỗi bộ test trên một dòng gồm Q số nguyên là kết quả từng truy vấn tương ứng theo thứ tự.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6
0 8
1 7
1 9
0 3
4 2
4
2 3
5 2
1 4
0 3
2
0 1
2
0 1
1 0
0
Dữ liệu ra:
16 20 11 17
1 1

Chú ý cách chấm bài:

  • Kết quả của bạn sẽ được chấm theo tỉ lệ phần trăm số test đúng trên tổng số test.