#10040. PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31)

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Nguyễn Văn Đạt

Đề bài

Một cửa hàng A ban đầu có M món hàng đánh số từ 1 đến M . Món hàng thứ i có giá tiền là i . Cửa hàng này có một điểm đặc biệt là không có hàng trong kho và cần mất một ngày để nhập hàng mới, tức là nếu một món hàng i được bán vào ngày hôm qua, thì đến tận ngày mai mới có thể bán tiếp món hàng giá tiền tương ứng.

Sau nhiều thời gian dành dụm, Chuối đã để dành được N đồng vàng. Anh quyết định sẽ dùng N đồng vàng, mỗi ngày mua quà ở cửa hàng A tặng cho crush của mình. "Mưa dầm thấm lâu”, Anh muốn tặng quà cho crush nhiều ngày liên tục nhất có thể.

Tính số ngày liên tiếp mà Anh có thể mua quà cho crush mình.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa một số nguyên T là số lượng test (1 ≤ T ≤ 10^4) .
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên M , N (1 ≤ M ≤ N ≤ 10^9) .

Kết quả

Gồm T dòng, mỗi dòng chứa số nguyên là số ngày liên tục nhiều nhất mà Anh có thể mua quà tặng cho crush ứng với mỗi test case.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3 
1 1 
2 2 
3 3

Kết quả:

1 
1 
2