Tên đăng nhập

cqtshadow

Họ và tên

Nguyễn Cao Cường

Email

gamershadow963@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-07 4:09:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500