Tên đăng nhập

phungtuantu

Họ và tên

Phùng Tuấn Tú

Email

tua

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-05-19 7:20:53

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500