Tên đăng nhập

CongHao

Họ và tên

Cong Hao

Email

orzalive@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-26 2:12:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500