Tên đăng nhập

4uckd3v

Họ và tên

Nguyễn Cao Đức

Email

caoductk123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-14 13:57:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500