Tên đăng nhập

ntkien

Họ và tên

Nguyễn Trung Kiên

Email

trungkienk3223@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-06 3:09:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500