Tên đăng nhập

chishikato19

Họ và tên

đặng viết cường

Email

chishikato19@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-15 16:18:40

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500